Home  ›  Speciale pagina's  ›  Nieuws

Klimaat parkeergarages schadelijk voor gezondheid

De overheid moet de wet- en regelgeving aanpassen om het binnenklimaat in gesloten parkeergarages te verbeteren. In het ergste geval staat de gezondheid van de bezoekers van parkeergarages op het spel. Dit stelt specialist Peter Geurds. 

De wet- en regelgeving op het gebied van luchtkwaliteit van parkeergarages is gedateerd. De huidige regelgeving om een goed binnenklimaat te waarborgen, is gebaseerd op de uitstoot van CO (koolmonoxide) en brandbare gassen die auto’s op benzine en lpg uitstoten. Geurds: “Inmiddels komt deze situatie niet meer overeen met de werkelijkheid, omdat er steeds meer auto’s op diesel rijden. Dieselmotoren produceren geen CO, maar wel andere ongewenste producten als NO2 (stikstofdioxine), roet en CO2. Ook de meeste benzine in LPG-auto’s produceren tegenwoordig veel minder C0. Het meten van CO-waardes in lucht is dan ook allang niet meer de beste indicator.”

Meten op CO2

Volgens Geurds moet juist worden gemeten op CO2. “Zowel benzine-, LPG- alsmede dieselauto’s produceren C02, waardoor het binnenklimaat in parkeergarages in gevaar kan komen. In de Benelux geldt een wettelijke maximaal aanvaardbare concentratie (MAC) van 5000 ppm van CO2. Concentraties van 4 procent zijn al levensbedreigend. Controleer je de CO2-uitstoot niet, dan loopt de gezondheid van de parkeergaragebezoekers ernstig gevaar.” Een overdaad aan CO2 leidt tot bewusteloosheid en in het ergste geval tot overlijden.

CO2 is beter te meten omdat alle auto’s CO2 produceren, waardoor het klimaat eenvoudiger te waarborgen is. Naast het ontbreken van de juiste regelgeving,  kent het meten van CO2 geen prioriteit vanwege de hoge kosten van de meetapparatuur. Ook dit idee is volgens Geurds echter achterhaald. “Door de ontwikkelingen in de techniek is het meten aanzienlijker goedkoper geworden.”

Bij bouw of renovatie

Om het binnenklimaat van gesloten parkeergarages te verbeteren, roept Geurds de overheid op de wet- en regelgeving te laten aansluiten op de werkelijkheid. Daarnaast moeten de betrokkenen bij de bouw of renovatie van parkeergarage de hand in eigen boezem steken om het interne klimaat te optimaliseren. “Opdrachtgevers en architecten doen zichzelf tekort door niet in te spelen op de verbetering van parkeergarages. Zowel bestaande als nieuw te bouwen parkeergarages moeten goed onder de loep worden genomen.”