Home  ›  Speciale pagina's  ›  Nieuws

Binnenklimaat Utrechtse scholen ter discussie

Nog steeds laat het binnenklimaat op diverse Utrechtse scholen te wensen over

Nadat vorige week de Utrechtse basisscholen weer van start zijn gegaan waren er, vooral via Twitter, de nodige berichten en oproepen van bezorgde ouders te lezen over te warme klaslokalen. Ook AD/UN kopte afgelopen dinsdag ‘Klimaat in klas ’n drama’. Inmiddels heeft ook de lokale fractie van de VVD haar bezorgdheid geuit. 

De VVD pikte diverse berichten op, dat geïnstalleerde installaties voor het binnenklimaat niet of slecht functioneren. Dit is schadelijk voor de kinderen alsmede een ondoelmatige besteding van belastinggeld, zo meldt de partij in een bericht op haar website. Al bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2008 heeft de VVD-fractie gewezen op een financieel gat van miljoenen ten behoeve van het binnenklimaat op scholen, meldt de partij. Mede op aandringen van de VVD is in 2009 en 2010 extra geld beschikbaar gekomen voor verbetering van de kwaliteit van het binnenklimaat. Ook is het binnenklimaat als onderdeel toegevoegd aan onder andere het Masterplan Primair Onderwijs. Vanuit het dat masterplan is extra budget vrijgekomen voor het binnenklimaat van klaslokalen in nieuw te bouwen schoolgebouwen. In oktober 2010 heeft de commissie Mens & Samenleving een brief ontvangen inzake aanvalsplan binnenmilieu Utrechtse schoolgebouwen. In het onderzoek ‘De Masterplannen meester’ van 14 april 2011 heeft de Rekenkamer een aantal aanbevelingen gedaan inzake de aanpak van het binnenklimaat op scholen.

Uit een begin 2008 uitgevoerd onderzoek in 20 Utrechtse schoolgebouwen bleek het binnenmilieu in 80 procent van de onderzochte Utrechtse schoollokalen slecht. Met name op de aspecten luchtkwaliteit en thermisch comfort presteerden schoolgebouwen onder de maat. Dat bleek overigens in heel Nederland het geval. In het collegeprogramma is daarom een bedrag vrijgemaakt voor de aanpak van het binnenmilieu in schoolgebouwen van 2 miljoen euro structureel per jaar vanaf 2010. Met deze investering onder het motto  ‘Aanvalsplan binnenmilieu Utrechtse schoolgebouwen’ wil de gemeente een maximaal effect bereiken in de aanpak van de binnenmilieuproblematiek in de Utrechtse schoolgebouwen.

Naar aanleiding van diverse meldingen van verontruste ouders en het artikel in AD/UN heeft de VVD Utrecht daarom het college van burgemeester en wethouders gevraagd om opheldering over de huidige stand van zaken rond de verbetering van het binnenklimaat op de Utrechtse scholen. Zo wil de VVD weten wanneer alle Utrechtse klaslokalen het binnenklimaat op niveau B hebben bereikt en of het college lering heeft getrokken uit de aanbevelingen van de Rekenkamer uit het onderzoek ‘De Masterplannen meester’ van april 2011. Tot slot vraagt de VVD zich af wat het college en/of de schooldirecties in het vervolg doen om ervoor te zorgen dat geïnstalleerde installaties ook daadwerkelijk werken.