Home  ›  Speciale pagina's  ›  Nieuws

Groningen pakt binnenklimaat scholen aan

Groningen neemt samen met de schoolbesturen maatregelen om het binnenklimaat in scholen te verbeteren. Het college wil dat leerlingen en leraren zich goed op hun lessen kunnen concentreren in frisse en schone lokalen.

Nog dit jaar pakt de gemeente het binnenklimaat van de Nassauschool, de Groningse Schoolvereniging, RENN4 en de Brederoschool aan. Daarna voldoen deze scholen geheel aan het concept Frisse Scholen van het Rijk. Ook wat betreft de duurzaamheid gaat het straks beter: als gevolg van de maatregelen daalt het energieverbruik op de scholen.

Onderwijsstad
Verantwoordelijk onderwijswethouder Elly Pastoor: “Voor goed onderwijs is ook een goed schoolgebouw heel belangrijk. Daarom willen wij de kwaliteit van de Groninger schoolgebouwen verbeteren. Deze gebouwen moeten duurzaam zijn en een goed binnenklimaat hebben. Samen met de schoolbesturen werken wij daar al hard aan. Ook deze acties en investeringen dragen bij aan Groningen Onderwijsstad.”

Nieuwbouw
De maatregelen maken deel uit van het programma Onderwijshuisvesting. Daarin staan de investeringen die de gemeente doet in nieuwbouw, uitbreiding en aanpassing van schoolgebouwen. Hiervoor trekt de gemeente volgend jaar in totaal 9,7 miljoen euro uit. Met dat geld is er ruimte voor nieuwbouw voor de RENN4 scholen, voor de uitbreiding van de Starter en voor de bouw van een sportvoorziening in de Wijert.

Alle leslokalen
Voor aanpassingen aan het binnenklimaat staat voor 2012 een bedrag van 950.000 euro gereserveerd. Het gaat om de eerste vier schoolgebouwen die frisser en duurzamer worden. Bij deze schoolgebouwen is al begonnen met renovatie en verbouw. Alle leslokalen in gebouwen van het primair en speciaal onderwijs die daarvoor in aanmerking komen, worden de komende vijf jaar onder handen genomen. Dit heeft het college voorgenomen in het Integrale Huisvestingsplan 2012-2015.

Frisse Scholen
Om te komen tot een beter binnenklimaat heeft het Rijk het Programma Frisse Scholen opgesteld. Dit Programma geeft maatregelen aan waardoor het binnenmilieu aanzienlijk verbeterd wordt en er zoveel mogelijk energiebesparing ontstaat.

Topconditie
Groningen wil onderwijsstad zijn. Daar horen moderne, frisse, duurzame en flexibele schoolgebouwen bij. Om schoolgebouwen in topconditie te krijgen, heeft de gemeente Groningen eerder dit jaar een visie vastgesteld om de basisscholen in de stad te moderniseren en geschikt te maken voor opvangvoorzieningen en bewegingsonderwijs. Minder focus op nieuwbouw en meer op renovatie van schoolgebouwen. De gemeente maakt samen met de schoolbesturen een plan om jaarlijks een aantal schoolgebouwen ouder dan tien jaar aan te pakken.