Home  ›  Speciale pagina's  ›  Nieuws

CAG Interview Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten (VLA)

DE VLA IS HÉT KENNISINSTITUUT OP GEBIED VAN LUCHTTECHNIEK

 

De wens om tot een eenduidig meetprotocol te komen voor het meten van de luchtkwaliteit. Dat was voor Erik Belle, directeur-eigenaar CAG (adviseurs gezonde gebouwen), in 2006 de belangrijkste reden om lid te worden van de VLA. ‘Inmiddels hebben we dat met de vijf belangrijkste adviesbureaus in Nederland, verenigd in de kring Binnenmilieu Advies, een uniform meetprotocol voor microbiologisch luchtonderzoek ontwikkeld. Dankzij dit bijzondere protocol, dat op een eenduidige manier de aantallen en soorten micro-organismen in de lucht van gebouwen meet, is de opdrachtgever verzekerd van een deskundig en bovenal 100% onafhankelijk advies.’

 

Belle is dik tevreden over de VLA. Behalve de totstandkoming van het meetprotocol schuilt de toegevoegde waarde van het lidmaatschap voor hem vooral in het kunnen communiceren met collega’s.  ‘De VLA is namelijk ook een platform om met collega’s  van gedachten te wisselen over allerlei actuele zaken die in de branche spelen.’

Wat de toekomst betreft moet de VLA, die hij overigens met het cijfer 8 waardeert, volgens Belle  inzetten op een verdere samenwerking tussen de kringen onderling. ‘Ook  moet de VLA nog meer bekendheid krijgen bij opdrachtgevers en andere partijen in de bouwkolom. De buitenwacht moet beseffen dat de VLA hét kennisinstituut is op het gebied van luchttechniek.’