Home  ›  Speciale pagina's  ›  Nieuws

Bewoners meten luchtkwaliteit eigen buurt

ROTTERDAM - Bewonersgroepen uit Ommoord en Zevenkamp doen mee aan de meetcampagne van Milieudefensie. Dit moet een goed beeld geven van de luchtkwaliteit in beide wijken.

Vrijdag is een begin gemaakt met het plaatsen van meetstations met zogenoemde Palmesbuisjes. Die meten de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht, wat een indicator is voor alle vuile stoffen die in de lucht worden aangetroffen.

De metingen zullen een jaar duren. Resultaten hiervan zullen begin volgend jaar middels een rapportage aan het stadsbestuur worden aangeboden.