Home  ›  Speciale pagina's  ›  Nieuws

VLA Binnenmilieu Advies ontwikkelt meetprotocol voor beoordeling fijnstof in binnenlucht

Fijnstof in het buitenmilieu krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Een belangrijke reden hiervoor is dat de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) verbrandingsproducten van diesel en benzine, vooral afkomstig van het wegverkeer, als kankerverwekkend voor de mens heeft aangemerkt. Dat geldt ook voor het totale mengsel aan luchtverontreiniging in de buitenlucht. Maar ook binnen worden mensen blootgesteld aan fijnstof. En... mensen verblijven meer dan 80% van hun tijd binnen!

De concentraties fijnstof binnen kunnen echter behoorlijk verschillen van de buitenconcentratie. Voor het binnenmilieu zijn er in tegenstelling tot buiten geen wettelijke eisen. Tot op heden waren er geen meetmethoden en prestatie-eisen beschikbaar om bijvoorbeeld in een Programma van Eisen aan te refereren.

Uniek meetprotocol
Voor de Kring Binnenmilieu Advies en de Kring Luchtfilters van de Vereniging Leveranciers Luchttechnische Apparaten (VLA) reden te meer TNO te vragen kennis over te dragen voor het opstellen van een meetprotocol voor fijnstofbepaling en toetsing in het binnenmilieu. CAG vormt samen met een aantal branchegenoten de Kring Binnenmilieu Advies.

Uiteindelijk hebben de VLA en TNO een uniek meetprotocol ontwikkeld. Dit protocol geeft met behulp van optische deeltjestellers een schatting voor de jaargemiddelde fijnstofconcentratie in kantoorruimtes. Aan de hand van de meetuitkomsten kunnen doelgericht maatregelen worden genomen, zoals de installatie van filters en/of luchtbehandelingsinstallaties om binnen blootstelling aan fijnstofdeeltjes van bijvoorbeeld uitlaatgassen te verminderen.

Bent u nieuwsgierig geworden of wilt u meer informatie? Vraag hier het informatieblad en publicatie 'Meetprotocol fijnstof bepaling in kantoren' aan of bel ons op 088-800 1500.