Home  ›  Speciale pagina's  ›  Nieuws

CO2-metingen op scholen hard nodig

UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, roept op om zo snel mogelijk grootschalig CO2-metingen te laten uitvoeren op scholen om de kwaliteit van het binnenmilieu te verbeteren. Dit stelt de installateursvereniging naar aanleiding van berichtgeving bij BNR Nieuwsradio over slecht functionerende ventilatiesystemen. Ook wil UNETO-VNI dat er een verplichting komt om bij nieuwbouw de prestaties van ventilatiesystemen bij oplevering te beproeven.

Volgens UNETO-VNI is het hard nodig om via prestatie-metingen van de CO2-concentraties en de hoeveelheid ventilatielucht in klaslokalen inzicht te verschaffen in de ventilatiekwaliteit op scholen in ons land. Alleen op basis van regelmatige metingen kunnen installaties namelijk goed worden afgesteld en naar behoren blijven functioneren. Uit recente berichtgeving blijkt echter dat het overgrote deel van de scholen niet beschikt over CO2-meters en deze meters ook nauwelijks worden aangevraagd. 

Meer aandacht voor ventilatie
Doelstelling van het project is om scholen bewust te maken van de noodzaak om aandacht te besteden aan een goede ventilatie. Vos: ‘Veel van de geconstateerde problemen hebben te maken met verouderde installaties, verkeerde instellingen, verkeerd gebruik, gebrek aan onderhoud  of zijn te wijten aan ventilatiesystemen die zijn ontworpen voor klaslokalen met veel minder leerlingen dan ze nu huisvesten.’ 

Prijsdruk bij nieuwbouw
Ook bij de nieuwbouw van scholen laten veel ventilatiesystemen te wensen over. Volgens Vos heeft dat onder andere te maken met de beperkte budgetten. ‘Er is wel geld beschikbaar om architecten een fraai ontwerp te laten maken en een gebouw neer te zetten, maar op het ontwerp en de uitvoering van de ventilatiesystemen wordt beknibbeld. Terwijl die juist de leefbaarheid van een schoolgebouw bepalen. Onder prijsdruk wordt te vaak niet gekozen voor kwaliteit, maar voor de laagste prijs. Met alle gevolgen van dien.’ 

Leerprestaties
Ventilatie-expert Vos wijst erop dat een verbetering van de kwaliteit van ventilatiesystemen aantoonbaar bijdraagt aan betere leerprestaties. ‘Onderzoek van TNO heeft aangetoond dat een gebrek aan ventilatie concentratieverlies en hoofdpijn veroorzaakt en dus een negatief effect heeft op de leerprestaties. Ook het werk van docenten lijdt eronder.’ TNO heeft geconstateerd dat in 80% van de klaslokalen de CO2-concentratie te hoog is. Een slecht binnenmilieu kan leiden tot hoofdpijn, vermoeidheid, slijmvliesirritaties, overdracht van infectieziekten en astma-aanvallen. Vos roept op nog voor de komende winter in actie te komen. Vooral bij strenge vorst als de ramen in veel  klaslokalen worden gesloten, stijgt het CO2-gehalte namelijk tot een onaanvaardbaar hoog niveau. (Bron:UNETO-VNI)

Voor meer informatie
CAG is gespecialiseerd in luchtkwaliteitsonderzoek en kan de CO2-metingen voor u uitvoeren. Uiteraard is er nog veel meer dat CAG graag voor u doet. Voor vragen kunt u ons bereiken op 088-8001500 of per e-mail info@cag.nl