Home  ›  Speciale pagina's  ›  Nieuws

Kwetsbaarheid van inductie-units

Inductie units kunnen bijdragen aan een comfortabel en energiezuinig binnenklimaat. Deze techniek wordt al jarenlang toegepast in de utiliteit omdat de gebruiker hier decentraal invloed op kan uit oefenen. Denk hierbij aan de regelbaarheid van temperatuur (’s zomers koelen/ ’s winters verwarmen), luchthoeveelheid en luchtstromingen. Zoals vrijwel iedere techniek kent ook deze een gevoelig aspect. Het betreft dan met name de hygiënische werking. Steeds vaker zien wij als inspectiebureau, zowel in jonge als oude installaties, opgehoopt stof in en op het lamellenblok. Uiteraard is dit ongewenst als het gaat om luchtkwaliteit en rendement van de units.

Schone unit

Er is een duidelijk verband waar te nemen  tussen klachten en vervuilde systemen. Te denken valt aan klachten over ‘droogte’ en ‘muffe  luchtjes’. De stofdeeltjes zullen namelijk oog- en slijmvliezen irriteren. Men vermoed vaak dat dit door een (te) lage luchtvochtigheid ontstaat, echter is dit veel vaker te wijten aan luchtverontreiniging. Tevens zal de opgehoopte vervuiling in de inductie units in combinatie met warmte en eventueel een hoge luchtvochtigheid een muffe geur veroorzaken. 

Vervuilde unit

Kortom; de reinheid van dergelijke systemen is van groot belang wanneer men een optimaal binnenmilieu nastreeft. Nauwkeurig en frequent onderhoud is hierin essentieel. Vaak zijn de binnenwerken van inductie-units een grijs gebied. Er wordt bijvoorbeeld jaarlijks onderhoud verricht aan de centrale luchtbehandeling alsmede  schoonmaak aan de buitenzijde van de inductie-units. Zowel in de oudere als in nieuwe installaties is dit een hekel punt. Zo komt het voor dat een gebouw vanuit de nieuwbouw of renovatie wordt opgeleverd zonder dat de  inductie-units gereinigd worden, terwijl de luchtbehandelingsinstallatie wel heeft gedraaid tijdens de werkzaamheden. Het is dan ook geen verrassing dat bouwsluier en/ of (textiel)stof van interieur zich zal ophopen in de lamellenblokken van de inductie-units. Ook microbiologische vervuiling is hierbij niet uit te sluiten, waardoor naast reiniging ook desinfectie wenselijk is.

CAG kan middels visuele inspectie, fijn-stofonderzoek en monstername  bepalen wat de status is van dergelijke systemen. Voor nadere informatie kunt u uiteraard contact opnemen met onze adviseurs via 088-8001500, www.cag.nl of www.luchtonderzoek.nl.