Home  ›  Speciale pagina's  ›  Nieuws

Het juiste klimaat voor betere leerprestaties

Kwalitatief onderwijs kan niet zonder een gezonde omgeving waarin kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen. En dat is méér dan het kind fysiek en mentaal de ruimte bieden die talenten te ontplooien. Het heeft even zo veel te maken met een gezond binnenklimaat op scholen. Het is bewezen dat met een goede balans tussen licht, luchtvochtigheid, klimaat en CO2 in scholen, de leerprestaties van de leerlingen flink verbeteren. Investeren in een gezond binnenklimaat is dus investeren in een goed leerklimaat.

Frisse school

Een ideaal leerklimaat betekent voldoende licht, frisse lucht met een lage concentratie kooldioxide (CO2), en een comfortabele temperatuur. Voor kinderen per klas is een prettige temperatuur rond 20°C. Met de juiste installatie hoeft u nauwelijks meer te luchten door de ramen te openen - met bijbehorende tocht, energieverlies en lawaai. (Bron: FMM.nl)

Energiebesparing in schoolgebouwen

Investeren in een gezond leerklimaat is tegelijk investeren in de energieprestatie van het gebouw. Hoe exacter u de instellingen per klaslokaal en ruimte kunt regelen, hoe meer zicht u krijgt op de energieprestatie. Zo kunnen schoolverenigingen of -clusters per school en zelfs per lokaal of ruimte zicht krijgen op het energieverbruik. En dus wie verantwoordelijk is voor welk deel van de energierekening. Zodat u daar eenvoudig op kunt sturen.

Zorg voor een ideaal klimaat voor betere leerprestaties en bespaar tegelijk op uw energieverbruik. Zo werken we samen aan een betere en gezondere toekomst.

Duurzame schoolgebouwen
Juist in het onderwijs is er aandacht voor het doorgeven van de aarde aan de generaties die na ons komen. Hebt u gekozen voor een duurzame manier van energieopslag, zoals warmte-koudeopslag?

Voor meer informatie
CAG biedt ondersteuning om zo een optimaal binnenklimaat te creëren. U kunt ons telefonisch bereiken op 088-8001500 of stuur een e-mail aan info@cag.nl.