Onderzoek

Gezonde, veilige luchtkwaliteit

Gezonde, veilige lucht kwaliteit

Ken uw plichten

Als gebouweigenaar of werkgever bent u verantwoordelijk voor een gezonde luchtkwaliteit in uw gebouw, zodat mensen hier veilig kunnen werken en leven. Zorgen om de luchtkwaliteit in uw gebouw of wilt u preventief een inspectie laten uitvoeren? Wij geven het beste advies voor luchtkwaliteit volgens de laatste wet- en regelgeving.

Eisen voor gezonde lucht

Voldoet uw gebouw?

Volgens de Arbowet, artikel 6.2 Luchtverversing, bent u verplicht om te zorgen voor een gezonde luchtkwaliteit in uw gebouw. U wilt kunnen aantonen dat u er alles aan doet om de luchtkwaliteit in uw gebouw gezond te maken én te houden. Wij testen, inspecteren en certificeren. Wij adviseren u in de beste aanpak voor een prettig woon- en werkklimaat.

Onze services

Luchtonderzoek

Fijnstof onderzoek

k

CO2-onderzoek

Monstername & analyse

Beheersplan

Uitvoer maatregelen

Luchtonderzoek

Lucht-onderzoek 

U wilt weten hoe gezond de lucht is in uw gebouw. Wij brengen dit voor u in kaart. Onze experts adviseren u graag over de juiste onderzoeksmethode aansluitend bij uw situatie.

  • Via microbiologisch luchtonderzoek controleren wij op bacteriën, schimmels en gisten.
  • Wij doen fysisch luchtonderzoek naar de CO2-concentratie, luchtvochtigheid en temperatuur.
  • We onderzoeken de uitstoot van kantoorapparatuur zoals printers en computers, denk aan ozon en fijnstof.
  • We meten de chemische samenstelling van de lucht bij geuren, bijvoorbeeld door gebruik van oplosmiddelen.
  • We bepalen het onderhoudsniveau van de luchtbehandelingskasten en de luchtstromingsprofielen.
  • Met een luchtdebiet-meting meten wij de inblaascapaciteit in ruimtes, volgens de richtlijnen van het Bouwbesluit.
  • Via endoscopisch onderzoek kijken we naar de vervuiling in luchtkanalen, wat invloed heeft op de luchtkwaliteit in uw gebouw.

Fijnstof onderzoek

Fijnstof zijn deeltjes die u op het blote oog niet ziet. Dat betekent niet dat ze er niet zijn. Fijnstof komt vrij in het verkeer, bij fornuizen en in de industrie. Ook in uw gebouw kan er fijnstof zijn. Onze adviseurs onderzoeken de luchtdichtheid van uw gebouw en de afvangkwaliteit van de filters in de luchtbehandelingskast. Zo helpen wij u fijnstof bij de bron aan te pakken.

CO2-onderzoek

CO2-

onderzoek

Verkeer, industrie en ook gebouwen stoten CO2 uit. In ruimtes waar onvoldoende wordt geventileerd, stijgt de concentratie CO2. Dit is van invloed op de mensen die er verblijven. Een te hoog CO2-gehalte zorgt voor een mindere goede concentratie en een slaperig gevoel. Betere prestaties op het werk? Zorg voor een goed geventileerd gebouw!

Monstername & analyse

Monster-

name &

analyse

Onze adviseurs nemen monsters af in uw gebouw. Blijkt er een te hoge concentratie van schadelijke stoffen voor te komen in uw ventilatiesysteem? Wij doen onderzoek naar de oorzaak van de normoverschrijding. Hierdoor kan het probleem bij de bron worden aangepakt. De uitkomsten van de analyse bespreken we met u.

Beheersplan

Beheers-

plan

U wilt weten welke acties u moet uitvoeren om ervoor te zorgen dat het luchtklimaat in uw gebouw gezond is. Denk aan het op tijd reinigen en onderhouden van uw ventilatiesystemen en -kanalen. Wij helpen u het luchtklimaat in uw gebouw gezond te maken én te houden via een beheersplan en monitoringssysteem.

Wees alert 

Wilt u zeker weten dat uw gebouw een veilige plek is voor uw collega’s, bewoners en bezoekers? Check of u voldoet aan de geldende regels en richtlijnen van het RIVM. Advies of hulp nodig in de uitvoer? Onze experts luchtkwaliteit staan voor u klaar.

CAG gezonde gebouwen onderzoek

Uitvoer maatregelen

Wij onderzoeken, adviseren én helpen u in de uitvoer van maatregelen voor een gezonde, veilige luchtkwaliteit in uw gebouw. Met een datalogger meten we over een langere periode. Via SLIM Sensoring kunnen we duurmetingen op diverse meetpunten monitoren. Elke sensor heeft een eigen ID-nummer dat is gekoppeld aan de ruimte waar de sensor hangt. De meetresultaten staan in een overzichtelijk, digitaal dashboard dat u altijd en overal real-time kunt inzien.

CAG gezonde gebouwen onderzoek

Vraag nu uw offerte aan!
Wij nemen binnen 24 uur contact
met u op. Spoed? Bel 088-8001500

Vragen over luchtonderzoek?

Vragen over

luchtonder-

zoek?

Net als veilige lucht, is veilig (kraan)water belangrijk voor een gezond gebouw. Hoe is de waterkwaliteit in uw gebouw? Geef Legionella geen kans! Lees meer over waterinspectie.

 

luchtonderzoek.nl © 2021