Luchtonderzoek in gebouwen

Luchtonderzoek in gebouwen

Op deze website vind je allerlei informatie over luchtkwaliteit in gebouwen.

Comfort en klimaatklachten in kantoren en woningen nemen de afgelopen jaren alleen maar toe. Klachten over droge ogen, verkoudheidachtige- en allergische klachten, hoofdpijn, apathie en mufheid zijn daarbij het meest genoemd.

De jacht naar energiebesparing blijkt een belangrijke oorzaak maar ook een gebrek aan (schoonmaak) onderhoud aan luchtbehandelingsinstallaties en schoonmaakkwaliteit in werk- en verblijfruimtes blijken van groot belang.

Hoewel een kantoorruimte natuurlijk een geheel andere functie heeft dan een woonruimte, begint de manier van luchtbehandeling telkens meer op elkaar te lijken. De zogenaamde WTW units die worden toegepast in woningen met, zijn immers een verkleinde uitvoering van de luchtbehandelingsinstallatie in grote gebouwen. En zoals telkens meer blijkt: met dezelfde klachten en dezelfde onderhoudsproblematiek.

Onderzoek naar de belastende factoren (fijnstof, chemisch, fysische, microbiologisch) laten één gemeenschappelijke deler zien. Hoe meer aan de lucht ‘gerommeld’ wordt, hoe meer er fout gaat.

Er is dan ook zeker wat te zeggen voor toepassing van natuurlijke ventilatie in gebouwen. Dat dit strijdig kan zijn met energiebesparing of domweg niet toepasbaar lijkt te zijn in het gebouw, zijn relevante tegenwerpingen die echter soms wel wat te makkelijk als excuus worden gebruikt.

Moet mechanische ventilatie dan helemaal niet worden toegepast? Er zijn binnenklimaatgoeroes die dit betogen maar ook die gaan een stapje te ver. Een goed doordachte, goed gebouwde en vooral goed onderhouden installatie kan de basis zijn van het goed duurzaam binnenklimaat waar mensen zich prettig voelen en productief zijn. Zo’n installatie zal eenvoudig qua opzet zijn, makkelijk te reinigen zijn en goed gemonitored worden.

Heeft u vragen of wilt u een vrijblijvende afspraak, bel dan 088-8001500 of mail ons via info@cag.nl